นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ให้การสนับสนุนส่งทีมฟุตบอล อบต.สีคิ้ว เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565

07 ก.พ. 65
นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ให้การสนับสนุนส่งทีมฟุตบอล อบต.สีคิ้ว เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565
(18th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022) จังหวัดนครราชสีมาscan-20220204151402