ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง อบต.

12 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง อบต.
ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าถึงระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง อบต.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :