รายงานการดำเนินงานตามการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

08 ม.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปี 2567 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และนำมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป