รายงานการประชุมประชาคมในการเสนอโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

16 พ.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินการประชุมประชาคมในการเสนอโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการจัดหารถยนต์กู้ชีพ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเทท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :