ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

เช็คสภาพอากาศ

No Gift Policy

มาตราการการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

ร่วมต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

ภาพกิจกรรม

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

หน่วยงานภายนอก